solverNadpis (5K)Problém minimalizácie výrobnej ceny

Úloha

Minimalizácia výrobných nákladov produktov, pomocou 3 rôznych typov strojov pri splnení požiadaviek na počet vyrobených produktov. Každý stroj má inú cenu a kapacitu. Máme k dispozícii určitý počet strojov z každého typu.

ries1 (26K)
Počet strojov ktoré máme, zadané v bunkách E9:E11 nazveme stroje_disp (pomocou definovať názov). Ďalšie oblasti nazveme: Potom kliknutím na údaje - riešiteľ spustíme solver.
ries2 (15K)
Klikneme na možnosti, okno, ktoré sa zobrazí vyplníme podľa nasledujúceho obrázku:

ries3 (13K)
Zdroje:

Učíme sa Solver (anglicky)


Príklad bol vypracovaný v Excel 2007 pod OS Windows XP.

Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová