Maximálny zisk

Letecká spoločnosť zabezpečuje letecké spojenie z Bratislavy do dvoch cieľových miest:
 1. do Piešťan (B)
 2. do Brna (C)
K dispozícii je jedno lietadlo a cieľom je rozhodnúť, koľko letov denne do každého z cieľov uskutočniť, aby zisk bol maximálny. Máme rozhodnúť na základe nasledujúcich údajov:

max3 (2K)
 1. Každý spiatočný let do B (vrátane nástupu a výstupu pasažierov atď. trvá 45 min.
 2. Každý spiatočný let do C trvá 100 min.
 3. Priemerný zisk z každého spiatočného letu do B je 100,00 €
 4. Priemerný zisk z každého spiatočného letu do C je 250,00 €
 5. Požiadavky cestujúcich na lety do C neprevyšujú 7 letov denne
 6. Požiadavky cestujúcich na lety do B neprevyšujú 13 letov denne.
 7. Lietadlo môže lietať najviac 16 hodín denne


liet1 (4K)
Pre riešenie použijeme solver (riešiteľ). Spustíme údaje - riešiteľ. Do buniek A1 a A2 zapíšeme odhad poču letov. Bunka B1 je cieľová bunka, tam musí byť vzorec: =100*A1+A2*250 (cena všetkých letov a tá musí byť maximálna).
liet5 (25K)
Ako vidíme z obrázku, treba zadať obmedzenia a to tak, že klikneme na tlačidlo pridať a jeden po druhom pridáme obmedzenia, ktoré sú v zadaní úlohy od bodov 1. - 7.
Potom ešte upravíme možnosti riešiteľa - podľa nasledujúceho obrázku.
liet3 (12K)
Potom už len klikneme na tlačidlo vyriešiť a dostávame správne hodnoty počtu letov:   8 a 6.

liet4 (4K)
Zdroje:
 1. Manual
 2. Solver-riešiteľ


Kontakty

  Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová