solverNadpis (5K)

Zostava výrobkov


Firma vyrába televízne prístroje, rádiá, reproduktory. Má k dispozícii na sklade materál. Určite tie zostavy, ktoré budú znamenať maximálny zisk.
  1. Cena TV: 420 €
  2. Cena Stereo: 225 €
  3. Cena Reproduktora: 52 €

solver1 (12K)
V stĺpci B sme zadali, koľko súčiastok máme na sklade. Do bunky D11 zapíšeme vzorec
=SUMPRODUCT(D2:F2;D10:F10). V bunkách D10, E10, F10 uvedieme ceny televízoru, stereo a reproduktoru. Do bunky C4 zapíšeme vzorec:
=SUMPRODUCT($D$2:$F$2;D4:F4).
Potom už len potiahneme za úchytku bunky až do bunky C8. Všimnite si, že pre oblasť majú sa vyrobyť sme zadali absolútne adresy buniek, aby potiahnutím za úchytku bunky sa tento odkaz nemenil, a z D4:F4 (relatívna adresa) sa potiahnutím za úchytku stáva D5:F5, D6:F6, D7:F7 a napokon D8:F8. Potom zapíšeme nejaký odhad do oblasti majú sa vyrobiť, napr. 100.

solver4 (12K)
Teraz už môžeme spustiť solver.

solver5 (3K)

solver6 (3K)
Najprv si však zadefinujeme názvy jednotlivých oblastí, ktoré potom zapíšeme do formulára riešiteľa a to:
Klikneme na tlačidlo definované názvy na paneli nástrojov ako to ukazuje obrázok. Potom klik na definovať názov. Zobrazí sa :

solver9b (7K)
solver9c (9K)
Všetky definované názvy sa zobrazia kliknutím do pola názvov (obrázok vľavo) a pridávať obmedzenia (limity) budeme v okne vpravo (kliknutím na tlačidlo pridať).

solver11 (2K)
solver12 (7K)
solver7 (15K)

solver3 (14K)
Zdroje:

Solver-riešiteľ


Príklad bol vypracovaný v Excel 2007 pod OS Windows XP.

Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová