kocka2 (2K)
kocka1 (3K)
kocka4 (1K) ndp1 (6K)
kocka5 (2K)

Binomické rozdelenie

Ako som už v predchádzajúcich príkladoch spomenula, mnohé experimenty týkajúce sa pravdepodobnosti majú len dva možné výsledky, alebo môžu byť redukované na dva výsledky. Príklad s kockou patrí medzi tie, ktoré môžeme redukovať na dva výsledky.

Príklad 1

Hádžeme kockou 10 krát a počítame, koľkokrát padla 6-ka. Rozdelenie tohoto náhodného čísla je binomické. Počet pokusov = 10 a pravdepodobnosť padnutia 6-ky pri každom hode je 1/6 (=0,166666667). Použijeme štatistickú funkciu BINOMDIST, a zistíme pravdepodobnosti padnutia 6-ky 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 krát.

 1. =BINOMDIST(0;10;0,166667;FALSE)
 2. =BINOMDIST(1;10;0,166667;FALSE)
 3. =BINOMDIST(2;10;0,166667;FALSE)
 4. =BINOMDIST(3;10;0,166667;FALSE)
 5. =BINOMDIST(4;10;0,166667;FALSE)
 6. =BINOMDIST(5;10;0,166667;FALSE)
 7. =BINOMDIST(6;10;0,166667;FALSE)
 8. =BINOMDIST(7;10;0,166667;FALSE)
 9. =BINOMDIST(8;10;0,166667;FALSE)
 10. =BINOMDIST(9;10;0,166667;FALSE)
 11. =BINOMDIST(10;10;0,166667;FALSE)
Výsledok je zobrazený na obrázku 1.
kocka7 (13K)
kocka6 (12K)
Z obrázku 1. je zrejmé, že šance z desiatich hodov hodiť 6 alebo viac krát šesťku sú mizivé.

Kontakty

e-Slovníky.cz = profi on-line slovníky

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová