bi (7K)

Príklad 1

Hod mincou opakujeme 5 krát.
  1. Aká je pravdepodobnosť p, že hlava padne práve 3 krát?
  2. Aká je pravdepodobnosť p, že hlava padne najviac 3 krát?
  3. Aká je pravdepodobnosť p, že hlava padne vac ako 3 krát?
Pravdepodobnosť, že pri n pokusoch nastane jav práve x – krát je daná vzťahom (obrázok 1).

bi1 (49K)

Pravdepodobnosť, že pri n=5 pokusoch nastane jav práve 3 – krát je daná vzťahom (obrázok 2).

bi2 (5K)

Pravdepodobnosť, že pri n=5 pokusoch nastane jav najviac 3 krát je daná vzťahom (obrázok 3).

bi4 (5K)

Pravdepodobnosť že pri n=5 pokusoch nastane jav viac ako 3 krát je daná vzťahom (obrázok 4):

bi3 (3K)

Excel obsahuje štatistickú funkciu

bi6 (10K)

BINOMDISDT vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti diskrétnych veličín. Funkcia BINOMDIST sa používa pri problémoch s pevným počtom testov alebo pokusov, keď výsledkom pokusu môže byť iba úspech alebo neúspech, pokusy sú nezávislé a pravdepodobnosť úspechu je počas trvania experimentu konštantná.
Takže ak chceme zistiť aká je pravdepodobnosť p, že hlava padne práve 3 krát, zadáme za úspešnosť  3počet pokusov 5pravdepodobnosť 0,5 a ako poslednú zadáme logickú funkciu false.

bi5 (17K)

Potom vypočítame pravdepodobnosť, že hlava nepadne vôbec (0), ďalej že padne raz (1) a potom dva krát (2). Napokon zistíme spočítaním pravdepodobností p(0(, p(1(, p(2) a p(3), aká je pravdepodobnosť, že hlava padne maximálne 3 krát. Pravdepodobnosť, že hlava z piatich pokusov padne viac ako 3 krát zisíme odpočítaním pravdepodobnosti p(x≤3) od 1 (obrázok 6).

bi7 (9K)

Kontakty


e-Slovníky.cz = profi on-line slovníky


Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová