Dátum a čas do stavového riadku

Ak chcete mať v stavovom riadku dátum a čas s presnosťou na sekundy, použite nasledujúce procedúry:

Option Explicit
Dim ano As Boolean
Sub StartObnov()
  ano = True
  Obnov 'voláme procedúru Obnov
End Sub
Sub Obnov()
Dim StavRiad As String
  If Application.International(xlCountrySetting) = 421 Then
    StavRiad = "Dátum a čas:: " ' 421 ...Slovensko
  Else
    StavRiad = "Current date and time: "
  End If
  If ano Then
    ' vykonaj
    Application.StatusBar = StavRiad & Format(Now, "d.m.yyyy hh:mm:ss")
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "Obnov", , True
  Else
    ' zmazať
    Application.StatusBar = False
  End If
End Sub
Sub StopObnov()
  ano = False
  Obnov
End Sub

Môžete tieto procedúry spojiť s ovládacím prvkom tlačidlo s príkazom. V režime návrhu: str2 (1K)

str1 (5K)
Ak rychle dvakrát kliknete na tlačidlo, otvorí sa editor jazyka Visual Basic.
Vytvorí sa makro:
Private Sub CommandButton1_Click()
End Sub

Medzi tieto dva riadky vložte volanie programu: Call StartObnov Podobne postupujte aj u druhého tlačidla, s tým rozdielom, že vložíme volanie programu StopObnov, a v stavovom riadku už nebude dátum a čas.
Takže budete tam mať tieto dva programy:
Private Sub CommandButton1_Click()
Call StartObnov
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click() Call StopObnov End Sub
str3 (8K)

Kliknutím na tlačidlo Dátum a čas sa v stavovom riadku zobrazí dátum a čas, tak ako na obrázku. Zrušiť to môžete kliknutím na tlačidlo STOP.

Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová