st51 (11K)
Príklad 1
limo (3K)
Flaše sú plnené limonádou. Plní ich stroj. Množstvo nie je vždy rovnaké, líši sa o malé množstvo. Predpokladáme, že množstvo limonády plnené do fliaš má normálne rozdelenie. Ak najmenej 99 % fliaš musí obsahovať limonádu v intervale [0,585, 0,595] litra, určite maximálnu štandardnú odchyľku, ktorá môže byť povolená.
Pretože ide o 99 %, z toho vyplýva rozdelenie v rozmedzí ± 2,576 σ od strednej hodnoty. Rozdiel 595 - 585=10. Teda máme 5 mililitrov ktoré vytvárajú 2,576 sigma na jednej strane od priemeru. Podelíme 5/2,576 =1,941 ml čo je povolená štandardná odchyľka.


hp1 (31K)

Ako nájdeme k ploche 99 % príslušné σ?
Pomocou funkcie EXCELU NORMSDIST vyhotovíme tabuľku s krokom 0,001 až po hodnotu 3,0. Na obrázku vpravo vidíme zápis do stĺpca B

sta51 (14K)
sta52 (19K)
....
....
sta53 (15K)
V stĺpci B ručne vyhľadáme hodnotu veľkosti plochy, ktorá je najbližšie 99 %. Dostávame σ v stĺpci B : 2,576. Lepšie je však, ak vymeníme stĺpce a použijeme funkciu vlookup:
sta54 (11K)
sta55 (25K)
K výsledku prídeme oveľa rýchlejšie pomocou funkcie Excelu sta60 (2K) čo sa rovná
sta62 (1K) Výsledok je:   -2,575835   Teda je jasné, že plocha v intervale [-2,576;2.576] je 99 %.
K výsledku sa dostaneme rýchlo v programe MATLAB. V programe MATLAB zadáme:
p = [0.005 0.995]  a potom

x = norminv(p,0,1)   a dostávame:   

x = -2.5758  2.5758
Zapíšeme do niektorej bunky : =VLOOKUP(99;A1:B8;2;TRUE) a dostávame výsledok 2,575 (v prvom stĺpci nie je možné nájsť presnú hodnotu, preto sme zadali vo vzorci TRUE, to znamená, že hľadá v prvom stĺpci najbližšiu zodpovedajúcu hodnotu.
KontaktyStránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová