ht5 (13K)
Príklad 1
ht2 (1K)

Množstvo horčice pridávanej z dávkovacieho prístroja k hot dogu má normálne rozdelenie so strednou hodnotou μ = 25,51 g. Štandardná odchyľka σ = 2,84 g. Ak bude dávkovací prístroj použitý 500 krát, približne koľkokrát sa očakáva, že dávkovací prístroj pridelí 28,35 g alebo viac.
(25.51 + 2.84 = 28.35)

ht3 (10K)

Podľa pravidla troch sigma platí, že z jednotkovej plochy ohraničenej funkciou f(x) leží
nad intervalom (µ - σ, µ + σ) 68.26% plochy
nad intervalom (µ- 2σ, µ + 2σ) 95.44% plochy
nad intervalom (µ - 3σ, µ + 3σ) až 99.74% plochy.
Teda:
15,9 = 50,0 - 34,1
Potom 15,9% z 500= 79,5
Približne 80 krát pridelí dávkovací prístroj 28,35 g horčice, alebo viac.
ht6 (15K)
Príklad 2
bd1 (3K)

Profesor Múdry má 184 študentov na prednáškách z matematiky. Na konci semestra študenti písali testy. Tieto boli bodované. Výsledky mali normálné rozdelenie. Aritmetický priemer bol μ = 72,3 bodov a štandardná odchyľka σ = 8,9 bodov. Koľko študentov získalo body v intervale medzi 82 a 90 bodov?

Zapíšeme do hárku Excelu:

bd2 (7K)

bd3 (5K)

Dostávame výsledok, že body v intervale medzi 82 a 90 bodov získalo 21 študentov.

bd4 (11K)

Plocha pod funkciou f(x) normálneho rozdelenia je 1. Potom žlto vyfarbená plocha je plocha od - ∞ do 90 teda 0,977 minus plocha od - ∞ do 82, teda 0,862, čiže 0,115. To znamená, že približne 11,5 % študentov získalo body v intervale <82;90>. 11,5 % zo 184 je 21 študentov.
KontaktyStránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová