a1 (11K)

Sophie Germain (Monsieur Le Blanc)

Sophie Germain sa narodila 1. apríla 1776 v rodine obchodníka, Ambroise-Francois Germain. Mladosť prežila v chaotických dobách Veľkej francúzskej revolúcie (1789 - 1799). V trinástich rokoch zistila, že má záľubu v aritmetike - bolo to r. 1789, keď bola dobytá Bastilla - symbolický začiatok revolúcie.

a2 (33K)

Aj keď v rokoch 1792 - 1793 ženy získaly právo sa vydávať bez súhlasu rodičov, rozviesť sa, udať totožnosť otca nelegitimného dieťaťa , dostať finančnú kompenzáciu od zvodcu a mať vlastný majetok, ženám nebol povolený vstup na univerzity.
     V tej dobe však už boli vydané rady učebníc pre mladé ženy z oblasti matematiky a iných vied. Bola to napríklad kniha od Francesca Algarotti-ho "Výklad Newtonovej filozófie pre dámy." Nie je určite prekvapujúce, že takýto druh kníh nebol inšpiračným zdrojom záľuby Sofie v matematike!
     Jedného dňa, keď prehľadávala otcovu knižnicu, natrafila na knihu od Jean-Étienne Montucla: História matematiky. Zaujala ju najmä esej o živote Archimeda. Táto udalosť zmenila jej život. Začala študovať základy teórie čísiel, diferenciálneho a integrálneho počtu. Po nejakom čase vysedávala dlho do noci, študujúc diela Eulera a Newtona.
Ale tento náhly záujem o tak "neženský predmet" trápil jej rodičov, a zúfalo sa snažili ju odradiť. Gróf Carruci, priateľ rodiny napísal, že otec Sófie skonfiškoval jej sviečky a v jej izbe zakázal kúrenie, len aby ju odradil od štúdií. Sofia však bola vytrvalá a tak jej rodičia nakoniec dali svoje požehnanie.

gre (7K)

       Sofia sa nikdy nevydala, rodičia financovali jej výskumy a tiež ju podporovali v jej úsilí sa dostať do spoločenstva matematikov. V r. 1794 bola založená v Paríži Polytechnika (Ecole Polytechnique). Bolo by to bývalo ideálne, keby Sofia bola mohla študovať na Polytechnike - táto inštitúcia bola ale rezervovaná len pre mužov. Preto sa Sofia prihlásila pod menom Monsieur Antoine-August Le Blanc, tento pán totiž bol bývalým študentom Polytechniky.
germain1 (4K)
Správa akadémie nevedela, že skutočný pán Le Blanc odišiel z Paríža a nechávala vytlačiť pre neho prednášky. Sofia dostávala prednášky určené pre pána Le Blanc-a a každý týždeň odovzdávala vypracované riešenia problémov nastolených v prednáške. Všetko šlo dobre, kým inšpektor odboru Joseph-Louis Lagrange nemohol už nadalej nezbadať brilantnosť riešení pána Le Blanc-a. Lagrange (významný matematik 19. storočia) požiadal o stretnutie a tak Sofia bola nútená odhaliť svoju skutočnú identitu. Lagrange bol nielen prekvapený, ale aj potešený a stal sa jej učiteľom a priateľom. Konečne Sofia mala učiteľa, ktorý ju mohol inšpirovať a pomocou ktorého sa mohol naplno rozvinúť jej talent a ambície.

Ecole (6K)
Sofia nadobudla väčšie sebavedomie a postúpila od riešenia zadaných úloh k štúdiu neprebádaných oblastí matematiky. Najviac ju zaujala teória čísel a nutne sa dostala k Veľkej Fermatovej vete. Pracovala na probléme niekoľko rokov až napokon prišla k úsudku, že sa jej podaril dôležitý objav. Keďže potrebovala prediskutovať riešený problém s vedcom v oblasti teórie čísel, rozhodla sa, že sa priamo obráti na jeného z najlepších - na nemeckého matematika Carla Friedricha Gaussa.
FVt (3K)
Gauss sám sa kedysi zaoberal riešením problému, ale neskôr prehlásil, že pre neho problém nie je zaujimavý. Keď však dostal Sofiin list, zaujalo ho jej riešenie. Sofia šla cestou iného prístupu k riešeniu problému. Dovtedy existovali dôkazy pre partikulárne rovnice, ona však riešila problém obecnejšie, pre určitú skupinu primárnych čísel. Aj keď Sofia neprispela viac k riešeniu Fermatovej vety, iní pokračovali v riešení problému s využitím jej výsledkov. Neskôr sa venovala Sófia fyzike a prispela k základom modernej teórie elasticity. Na základe svojich výledkov obdržala medailu Francúzskeho inštitútu [1]. Ku koncu svojho života obnovila vzťah s Gaussom, ktorý presvedčil Göttingensku Univerzitu aby jej udelili čestný diplom. Sofia sa však už nedočkala tohoto uznania a zomrela na rakovinu plúc.
Zdroje:
  1. Sophie Germain (anglicky)
  2. Veľká Fermatova veta (anglicky)
  3. Matematička Sofia (anglicky)
  4. Lisa Chen O Sofii (anglicky)
Výuka latinčiny

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová