pf1 (17K)
dt1 (34K)

Niekedy je vhodné vytvoriť si v hárku Excelu kalendár a v ňom označiť soboty a nedele inou farbou. Použijeme podmienené formátovanie. Časť kalendára na mesiac november vidíme na obr. 1. Vyberte oblasť A2:A15. Kliknite na Formát a vyberte Podmienené formátovanie (obr. 2).

dt2 (7K)
Zobrazí sa okno (obr. 3). V kolonke Podmienka 1 zvoľte Vzorec, a vo vedľajšej kolonke zapíšte : =weekday(A2:2) ≥ 6. Funkcia WEEKDAY vráti deň v týždni, ktorý zodpovedá hodnote dátumu. Deň zadame ako celé číslo v intervale od 1 (pondelok) do 7 (nedeľa). Túto funkciu zadávame takto: = WEEKDAY (poradové číslo;typ). Typ zadáme 2. (V USA , pretože tam je nedeľa jednotka zadáme typ 1). Výsledok vidíme na obr. 4.
Ak chcete aby boli zapísané mená dní a mesiacov, teda tak, ako to vidíte na obr. 1, zvoľte FORMÁT - BUNKY, a z kategórie vyberte VLASTNÉ. V kolonke TYP zapíšte : dddd dd.mmmm yyyy
dt5 (24K)
dt4 (25K)


Kontakty

Valid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Domov

© Klára Mrázová