Pearson (12K)
Camb1 (12K)
FrancisGaltonA (5K)
arpr (4K)
norm (5K)
korkoef (8K)
chi (4K)

Karl PearsonBeginning around 1880, three famous mathematicians, Karl Pearson, Francis Galton and Edgeworth created a statistical revolution in Europe. Born on March 27, 1857 in London. At age nine, Karl was sent away from home to University College School, London. After receiving a B.A. Pearson was off to Germany studying physics, metaphysics, and Darwinism. Upon leaving Germany and returning to London, Pearson married Maria Sharpe.
Maria in 1928 died. Pearson would later re-marry a woman who was a co-worker in his department, Margaret Victoria Child. In order to raise and support his family, Pearson returned to University College where he would excel as a teacher and lecturer. He would continue to work as a professor and lecturer until just a few months before his death.Pearson obtained his PhD (supervisedby Galton) from Cambridge University in 1879, joining the faculty of UCL, where he was appointed as Professor of Applied Mathematics and Mechanics in 1884. It was not until 1893 that Pearson started publishing articles on statistics. His first statistical work was entitled The Chances of Death and Other Studies in Evolution.

Preložila: RNDr. Klára MrázováOkolo roku 1880 pričinením troch slávnych matematikov Karla Pearsona, Francisa Galtona a Edgewortha sa začala štatistická revolúcia v Európe. Narodil sa 27. marca 1857 v Londýne. Vo veku 9 rokov ho rodičia zapísali na University College School (Univerzitná internátna škola) v Londýne. Po získaní titulu B.A. (bakalár) Pearson pokračoval vo vzdelávaní v Nemecku - študoval fyziku, metafyziku a darvinizmus. Po návrate do Londýna Pearson sa oženil s Mariou Sharpovou.
Mária zomrela roku 1928 a Pearson sa neskôr oženil so svojou spolupra-covníčkou Margaret Victoria Childovou. Aby zarobil peniaze na podporu svojej rodiny, Pearson sa vrátil na Univerzitu v Londýne kde vynikol ako učiteľ a prednášateľ a kde zotrval skoro až do svojej smrti.Pearson získal titul PhD (pod vedením Galtona) na Cambridgskej uni-verzite v roku 1879. V Londýne na UCL (University College London) bol vyme-novaný v roku 1884 profesorom aplikovanej matematiky a mechaniky. Pearson začal publikovať články týkajúce sa štatistiky až v roku 1893. Jeho prvá práca zo štatistiky mala titul "Pravdepodobnosť úmrtií a iné štatistické štúdie vývoja".
V rokoch 1895-1898 predložil rad článkov o korelácii a v r. 1900 navrhol chi-kvadrát test. V r. 1901 založil odborný časopis Biometrica a bol jeho editorom až do konca života, keď jeho syn (Egon Sharpe Pearson) časopis prevzal. V roku 1911 bol menovaný profesorom eugeniky. V roku 1896 bol zvolený za čelen FRS (Fellow of the Royal Society) a v roku 1934 členom FRSE (Fellow of the Royal Society of Edinburgh).
During the period 1895-1898 he presented a sequence of papers on correlation and in the year 1900 he proposed the chi-squared test. He founded the journal Biometrika in 1901 and was Editor until his death, when his son (see Pearson, Egon Sharpe) took over. In the year 1911 he was appointed Professor of Eugenics (the study of human evolution). He was elected FRS in 1896 and FRSE in 1934.


Zdroje:
  1. Karl Pearson
  2. Statistics dictionary
  3. Correlation
  4. Pearson
Kontakty
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

e-Slovníky.cz = profi on-line slovníky

Domov
Klára Mrázová