Overenie (Data Validation)

ov1 (3K)
ov2 (4K)

Čo znamená overenie údajov?

Overenie údajov v aplikácii Excel poskytuje nástroj, ktorý užívateľovi Excelu pomáha kontrolovať informácie, ktoré sú vkladané do hárku/listu. Pomocou overovania údajov môžeme:

Overovanie údajov je užitočné, keď vytvárate zošity alebo formuláre, do ktorých budú zadávať údaje iní užívatelia. Skúsme si ukázať overenie údajov na príklade: Dodávateľ ovocia dodá objednávateľovi tabuľku - obr. 1 a 2. V hárku nazvanom Tovar (obr. 2) je zoznam všetkých druhov ovocia, ktoré dodávateľ ponúka s príslušnými cenami. V tomto hárku vyberieme všetky bunky, v ktorých máme zapísané druhy ovocia a túto oblasť pomenujeme napr. ovoc. Tento názov zapíšeme do pola názvov:
ov3 (1K)
Potom postupne priradíme názvy pre všetky ceny - ceny nazveme podľa jednotlivých druhov ovocí. Kliknite na Vložiť - Názov - Definovať(viď obr. 4)
ov4 (4K)
Ako je zobrazené na obr. 4, do rubriky Odkaz na zadáte názov hárku, výkričník a absolútnu adresu bunky v ktorej je natypovaná cena..
ov5 (7K)

Na prvom hárku/liste, ktorý nazveme napr. Over v stĺpci B pod Objednávkou vyberieme niekoľko buniek (toľko, koľko druhov ovocia mieníme objednávať) a klineme na údaje - overenie. Otvorí sa okno overiť údaje (obr. 5). V tomto okne zadáme zoznam a do rubriky zdroj zadáme =ovoc.
Na obr. 6 vidíme, že sa vpravo od bunky zobrazí malý čierny trojuholník. Kliknutím na trojuholník sa zobrazí zoznam, z ktorého vyberáme jednotlivé druhy ovocia. Takto je zabezpečené, že môžeme vyberať len tie druhy ovocia, ktoré dodávateľ ponúka. Okrem toho (pozrite obr. 7) v stĺpci D zapíšeme do bunky D2 vyhľadávaciu funkciu indirect. (Vráti odkaz, určený textovým reťazcom). Teda napr. =indirect(B2) znamená vlastne cenu ovocia s názvom v bunke B2. Napokon ešte vynásobíme cenu s objednaným množstvom, ktoré je zadané v stĺpci C.

ov6 (4K)
ov7 (2K)
Môžete si stiahnuť súbor DFOver.zip    Veľkosť: 3 kB

Kontakty
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová