John Forbes Nash

Narodil sa v USA, Západná Virginia Bluefield 13. júna 1928.

Apalh (235K)
Začiatok môjho života, ako legálne uznaného jedinca nastal 13. júna 1928 v Bluefielde (západná Virgínia) v Bluefieldskej nemocnici, ktorá už neexistuje. Samozrejme, nemôžem sa vedome rozpamätať na čokoľvek z prvých dvoch-troch rokov po narodení. Po psychologickej stránke je snáď na mieste tušenie, že najranejšie "spomienky" sú "spomienky spomienok", takže nie sú dosť spoľahlivé. K dispozícii máme však fakty, ak zlyhá pamäť. Môj otec bol elektrotechnický inžinier a pracoval v elektrárenskej spoločnosti v Bluefielde. Moja matka bola učiteľkou angličtiny a latinčiny. Jej život bol nepriaznivo ovplyvnený čiastočnou stratou sluchu následkom šarlachu, ktorý dostala v dospelom veku, počas štúdií na Západo-Virginskej Univerzite. Moja sestra Marta, sa narodila dva roky po mojom narodení, v r. 1930. Navštevoval som základnú školu v Bluefielde. Bluefield je malé mesto v Apalačskom pohorí v Západnej Virgínii.
Tak začína svoj životopis John Forbes Nash ml., známy svojou prácou v oblasti teórie hier a diferenciálnej geometrie, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu ktorá mu bola udelená v r. 1994 spolu s matematikmi John-om Harsányim a Reinhardom Seltenom.
Ďalej