Kontingenčné tabuľky z údajov na jednom hárku (liste).

Zostava kontingenčnej tabuľky je interaktívna tabuľka, ktorú môžete použiť pre rýchle zhrnutie veľkého objemu údajov. Sprievodca kontingenčnou tabuľkou pomáha pri vytváraní zostavy kontingenčnej tabuľky vytvoriť štruktúru zostavy.
  1. Zadefinujte si pomocou menu Vložiť- názov-definovať oblasť tabuľky, pre ktorú chcete vytvoriť kontingenčnú tabuľku.
  2. Kliknite na menu Údaje - zostava kontingenčnej tabuľky. Vyvoláte tým Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou, ktorý Vás povedie.
Ak chcete zmeniť existujúcu kontingenčnú tabuľku, aktivujte prvú bunku oblasti, v ktorej sa koningenčná tabuľka nachádza. Potom kliknite na menu Údaje - zostava kontingenčnej tabuľky. Zobrazí sa tretie okno Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou. V tomto okne kliknite vľavo dole na Rozloženie a môžete znovu presunúť jednotlivé položky.

Databáza klientov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky si ukážeme na príklade banky, ktorá má v danom meste tri filiálky. Má veľký počet klientov. Ústredie banky chce kvartálné správy o počte klientov v jednotlivých pobočkách. Na obrázku je časť databázy klientov. Ak vykonáme kroky 1. a 2. a bude zobrazené tretie okno Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou, kliknite na tlačidlo rozloženie. Je zobrazené okno na ktorom je diagram, do ktorého presuňte niektoré tlačidlá polí, napr. na strana presuňte mesto, na riadok názov filiálky a na údaje klientov. Výsledok je na ďalšom obrázku.

Rozloženie

Počet klientov

Vytvorenie kontingenčných tabuliek z viacerých listov

Spočítavať jednotlivé kusy nábytku resp. iných zariadení po inventúre vo veľkej organizácii, ktorá má niekoľko budov a niekoľko desiatok, alebo aj stoviek miestností je veľmi pracné. Excel to vykoná za nás!

Listy Excelu

V Exceli je vhodné každú miestnosť zapísať do zvláštneho listu, ktoré premenujeme podľa čísiel miestností, napr. podobne, ako je to zobrazené na obrázku - horná časť zobrazuje list, v ktorom sú zapísané výsledky inventúry pre miestnosť č. 316, a list je pomenovaný M316. Na dolnej časti vidíme list pomenovaný M313. Počet listov v Exceli môže byť niekoľko sto, je obmedzený len výkonnosťou Vášho počítača. Veľmi dôležité je, aby ste názvy jednotlivých kusov inventára napísali do všetkých listov úplne rovnako! Medzi slovami názvu aj počet medzier musí byť presne zhodný, ináč nám EXCEL nespočítá správne jednotlivé kusy nábytku, prípadne iných častí inventára. Na každom liste nechajte cez menu Údaje-zoradiť zoradiť zapísaný inventár podľa abecedy. Nie je to však nutná podmienka, ale lepšie sa skontroluje, či ste správne zpísali názvy jednotlivých kusov inventára.

Vložíme jeden pracovný hárok, na ktorom bude kontingenčná tabuľka (Pivot table). Potom dáme príkaz cez hlavné menu Údaje - Zostava kontingenčnej tabuľky. Sprievodca kontingenčnou tabuľkou Vás povedie. Na obrázku je prvé okno sprievodcu. V tomto okne je treba zabezpečiť viac rozsahov zlúčenia. To znamená v tomto príklade viac listov. V druhom okno sprievodcu sa rozhodneme či potrebujeme len jedno stranové pole, alebo viac stranové polia. V ďalšom okne sprievodcu (obrázok) pridávame obsah listov, a to tak, že klikáme na uško listu a vysvietime celý zápis vrátane nadpisov jednotlivých stĺpcov, tým sa zapíše do rubriky rozsah názov listu a absolútna adresa oblasti v ktorom je zápis inventúry.Ak už sme pridali všetky potrebné listy so zápisom oblastí, kliknite na tlačidlo ďalej a v okne, ktoré sa zobrazí si môžete zvoliť, či chcete výsledky mať v novom pracovnom liste. Napokon kliknite na tlačidlo dokončiť. Dostávame výsledky a súčasne posledné dialógové okienko, pomocou ktorého môžete nielen zmeniť nadpisy stĺpcov a riadkov v tabuľke výsledkov, ale kliknutím na položku kontingenčná tabuľka a potom na rozloženie, aj rozloženie.

Sprievodca kont. tab.

Sprievodca kont. tab.

Sprievodca kont. tab.

Výsledky

Stiahnite si súbor interpreti.zip   Veľkosť:53kB
a súbor
(zdroj candyman.sk) Kontingenčné tabuľky

Príklady boli vypracované v Excel 2000, pod OS WINDIWS XP
Kontakty

Valid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.©Klára Mrázová