klpr1 (10K)
INTERVALOVÉ ČASOVÉ RADY
sú tvorené hodnotami, ktoré charakterizujú jav za určitý časový úsek (napr. počet nezamestnaých po mesiacoch).
klpr2 (13K)
Sledovaná veličina sa vyvíja v čase - je funkciou času. Hodnota v konkrétnom čase závisí na predchádzajúcich hodnotách, t.j. hodnoty nie sú nezávislé. Sledovaná veličina môže závisieť aj od ďaľších faktorov (a táto aj závisí).
SÚČTOVÉ (KUMULATÍVNE) RADY
ak chceme sledovať zmeny hodnôt nielen podľa jednotlivých období, ale súčasne aj za všetky sledované obdobia postupne od prvého až po posledné, vytvárame z intervalových časových radov súčtové (kumulatívne) rady.

klpr3 (18K)
KĹZAVÉ SÚČTY (ÚHRNY)
Rad kĺzavých súčtov (úhrnov) - hodnoty za obdobie, pozostávajúce z určitého počtu čiastkových úsekov, pričom každý ďaľší úhrn v rade priberá údaj ďaľšieho úseku a vypúšťa údaj najstaršieho úseku. Počet období K pri kĺzavých úhrnoch je vhodne zvolená konštanta, najčastejšie K=3 až 5.

klsu (19K)
KĹZAVÉ PRIEMERY (ÚHRNY)
Jednoduchý kĺzavý priemer sa vypočíta ako suma jednotlivých hodnôt v danom časovom období delená počtom hodnôt.

klpr6 (13K)
Príklad
V tomto príklade sme aplikovali klzavé priemery (20 dňové) na kurz libry (£) voči euru (€).

klpr7 (24K)


Moving average (kĺzavý priemer) je jedným zo základným nástrojov technickej analýzy a vznikol na základe skutočnosti, že určovanie trendu z grafu môže byť dosť obtiažne a nepresné, vzhľadom na cyklické výkyvy. Kĺzavý priemer je základom pre určenie trendu trhu, či ceny finančného aktíva. Pre dlhodobý trend sa používa 200-250-dňový kĺzavý priemer. Kĺzavé priemery sa zväčša aplikujú na akciových trhoch. Rovnako dobre sa však dajú využiť aj na devízovom trhu.

Stiahnite si súbor Kurz Libry    Veľkosť: 30 kB
Príklady boli vypracované v Excel 2007 pod OS Windows XP.

Zdroje:
  1. Moving average introduction
  2. Moving averages
  3. Moving average example
  4. Kĺzavé priemery a ich využitie pri analýze devízového trhu
  5. JAROŠOVÁ, E. STATISTIKA B. Řešené příklady. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky.1994,        329 s.


Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová