Funkcia INDIRECT


Vráti odkaz určený textovým reťazcom. Odkazy sa okamžite vyhodnocujú a zobrazí sa ich obsah. Funkcia INDIRECT sa používa na zmenu odkazu na bunku vo vzorci bez zmeny vzorca ako takého.

ii1 (18K)
ii2 (18K)

Na Obr. 1 je tabuľka platieb pre lektora Koler, na Obr. 2 tabuľka platieb pre lektora Malý. Tabuľky platieb pre každého lektora sú uvedené na zvláštnom hárku/liste zošita. Meno hárku musí byť totožné s menom lektora. Počet hárkov v zošite je limitovaný len výkonnosťou PC, takže môžeme mať minimálne niekoľko sto lektorov aj v prípade slabšieho PC.

ii3 (155K)

Súhrnnú tabuľku, na hárku pomenovanom Splatnosť ukazuje Obr. 3. Tu sú uvedení všetci lektori, suma vyplateného honoráru pre každého z nich, ako aj suma celkového honoráru. V stĺpci B tejto tabuľky je zobrazený najbližší dátum splatnosti ďalšieho honorára. Do bunky B2 zapíšeme vzorec:

=IF(COUNT(INDIRECT(A2&"!c:c"))=COUNT(INDIRECT(A2&"!b:b"));"---";OFFSET(INDIRECT(A2&"!b4");COUNT(INDIRECT(A2&"!c:c"));0))

Porovnávame, či sa vyplatený honorár (stĺpec C) rovná honorár spolu (stĺpec D) - ak áno, nenasleduje žiadny ďalší dátum splatnosti, teda do bunky sa zadá ---, ak nie, do bunky sa zapíše nasledujúci dátum splatnosti. V bunke C2 a D2 sú nasledujúce vzorce:

ii5 (17K)
ii6 (17K)
Potom už stačí potiahnuť úchytku príslušných buniek a vzorce sa doplnia pre všetkých lektorov. Na poslednom obrázku vidíme ušká hárkov:

ii7 (4K)
Môžete si stiahnúť tabuľku Excelu (zip):   Splatnosť honorárov  veľkosť:11 kB

Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová