th1 (13K)

Príklad 1

Pri skúmaní dopravných nehôd sa robil výskum, či priemerný obsah alkoholu v krvi bol u mužov vyšší ako u žien. Jednalo sa o ľudí ktorí boli účastníkmi nehody a ich vek bol pod 26 rokov a u ktorých bol zistený alkohol v krvi a bola zistená aj škoda na majetku. Túto hypotézu testujeme na 0,05 hladine významnosti.

th2 (22K)
th3 (33K)
Najprv v Exceli zistíme rozptyl u oboch súborov zadaním funkcie Var   Zistíme, že sa rozptyly líšia len veľmi málo. V Exceli klikneme na nástroje - analýza údajov: a zvolíme dvojvýberový test s rovnosťou rozptylov.

th4 (24K)
a dostávame tieto výsledky:
th5 (40K)
Popis Vzorce
Aritmetický priemer th7 (1K)
Rozptyl th8 (2K)
Počet pozorovaní (ženy) 11
Počet pozorovaní (muži) 19
Spoločný rozptyl th12 (3K)
Hypotetický rozdiel stred. hodnôt 0
Rozdiel=n+m-2 28
t stat th13 (3K)
P(T<=t) (1) ttest (jednostranná distribúcia)
P(T<=t) (2) ttest (obojstranná distribúcia)
t krit (1) =TINV(0,1;28)
t krit (2) =TINV(0,05;28)

Absolútna hodnota |t| na základe údajov je 1,8378 a je vyššia ako kritická hodnota pre t (t krit = 1,7011) preto nulová hypotéza sa zamieta. Priemerná hodnota alkoholu v krvi u mužov bola vyššia ako u žien.
Poznámka: hodnota pravdepodobnosti 0,038je menšia ako 0,05 teda indikuje odmietnutie nulovej hypotézy.

chvost1 (5K)
KontaktyStránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová