Christiaan Huygens
Narodil sa v rodine vzdelaného diplomata Constantina Huygense. Mal dvoch bratova a dve sestry. Otec aj matka pochádzali zo severného Brabantska. Tisícky otcových listov svedčí o početných stykoch rodiny s významnými vedcami Európy. Christiaan Huygens sa do svojich 16 rokov vzdelával doma. Potom študoval na univerzite v Leidenu matematiku a práva. Leidenská univerzita bola vtedy veľmi ovplyvnená Descartovým učením. Christian už predtým čítal Descarta a poznal aj matematické diela Marina Mersenna. Neskôr sa naučil aj niekoľko starých jazykov. V roku 1649 sa Christian vrátil opäť do Haagu. V júli roku 1655 sa Huygens vydal do Paríža hľadať spojenie s osobnosťami vedy. Medzi prvými, ktorí ho nadlho ovplyvnili, bol aj filozof a matematik Pierre Gaasendi a tiež fyzik Gilles Roberval. Z Francúzska sa vrátil bohatší o znalosť diela Pascala a Fermata..
V prvých matematických prácach naviazal na Archimeda a René Descarta. Potom položil základy počtu pravdepodobnosti a infinitesimálného počtu. V oblasti matematiky sa preslávil dvoma matematickými prácami:
K najvýznamnejším prácam patrí prehľad slávnych úloh z roku 1654, zaoberajúci sa najmä riešením úloh formulovaných Descartom, Fermatom, Pappom, ale i antickými matematikmi. Christiaan Huygens získall 16. 6. 1657 patent na kyvadlové hodiny, vhodné napr. pre presné merania nutné pre námornú navigácu. Teoriu kyvadlových hodin popísal v knihe Horologium Oscillatorium sive de motu pendulorum (1673). Pri štúdiu kruhového pohybu objavil vzťah pre dostredivé zrýchlenie. Huygens sa zaoberal aj vlnovou teoriou svetla. V roku 1678 vydal Traité de la lumiere (Pojednanie o svetle.) Z predstavy pozdĺžneho vlnenia odvodil pomocou konštrukcie vlnoplôch priamočiare šírenie svetla a zákon odrazu a lomu svetla. V roku 1663 bol Huygens zvolený za člena Kráľovskej spoločnosti a v roku 1666 se stal zakladajúcím členom francúzskej Académie Royale des Sciences.
V roku 1686 pre prenasledovanie protestantov vo Francúzsku, Huygens odišiel z Francúzska do Holandska. V roku 1689 navštívil Anglicko, kde sa stretol s Isaacom Newtonom. Christian Huygens žil v storočí, ktoré pravdepodobne najviac ovplyvnilo rozvoj matematiky, fyziky a astronómie. Právom patrí medzi velikánov vedy, akými boli Galilei, Kepler, Descartes, Fermat, Pascal, Hooke, Newton ...
Gassendi (6K)
huygens2 (8K)
Roberval1 (4K)
combEng (21K)
huygens_bg (85K)
Ilustrácia Hendrika J. Vos zobrazuje niektoré z Huygensových objavov vrátane Saturnovho prstenca, kyvadlových hodín a odstredivej sily.

Zdroje
  1. Christian Huygens
  2. Počet pravdepodobnosti
  3. História matematiky
  4. From `A Short Account of the History of Mathematics'
  5. Scientists
Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional


Domov

©  Klára Mrázová