Domov

Aldous Leonard Huxley

Huxley Huxley
Narodil sa 26-ho júla 1894, v rodine, ktorá zahrňovala niekoľko významných osobností časti anglickej vládnucej vrstvy, pozostávajúcej z intelektuálnej elity. Jeho otec bol synom Thomasa Henry Huxley-ho, významného biológa, ktorý bol jedným z prvých prívržencov Darwinovej teórie o vývoji druhov. Jeho brat, Julian Huxley bol známy biológ. Bezpochyby, Huxley-ho pôvod a výchova mali vplyv na jeho prácu. Gerald Heard, jeho dlhoročný priateľ povedal, že Huxley-ho pôvod "ho zaťažil tiažou intelektuálnej autority a morálnych záväzkov." Jeho román Prekrásny nový svet (Brave New World - do slovenčiny preložil Dušan Slobodník, do češtiny Miroslav Holub pod názvom "Konec civilizace") vydáva svedectvo dvojakého postoja k takej autorite považovanej vládnúcou triedou za samozrejmú. Keď mal Huxley 14 rokov, zomrela mu matka na rakovinu.
Na prestížnu školu v Etonu začal chodiť keď mal 16 rokov. Vtedy ochorel a temer oslepol. Našťastie zrak sa mu upravil tak, že mohol pokračovať v štúdiách na Oxfordskej univerzite, ktorú absolvoval s vyznamenaním. Pre svoje slabé zdravie prišiel o dôležitú skúsenosť mnohých svojich priateľov, ktorí bojovali v I. svetovej vojne. Zdravie mu nedovolilo splniť svoje sny o vedeckej dráhe, ale svoj záujem o vedu uplatnil v mnohých svojich knihách, najmä v románe Prekrásny nový svet, ktorého titul prevzal z piateho dejstva Shakespearovej tragédie "Búrka".

O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beautious mankind is!
O brave new world

Svoju prvú knihu - zbierku básní - publikoval v r. 1916. Oženil sa s belgičankou Máriou Nys v r. 1919. Jeho jediné dieťa, chlapec Mathew sa narodil r. 1920. Rodina striedavo žila v Londýne a na európskom kontinente, väčšinou v Taliansku. V r. 1925 - 1926 cestovali okolo sveta, navštívili Indiu a USA. Huxleymu sa páčila sebadôvera, vitalita a „štedrá márnotratnosť“, ktorú videl v americkom živote, ale nebol si tak istý či má rád vitalitu vyjadrovanú „na miestach ľudovej zábavy, v tancovaní a motoristike. Bezpochyby, Huxleyho "Prekrásny nový svet" sa zrodil ako satirický román, je to tkzv. anti-utópia. Huxley ukazuje, že údajne sociálne spravodlivá spoločnosť v skutočnosti vedie k odľudšteniu človeka. V Huxleyho anti-utópii nie sú ľudia nešťastní, ani nežijú v biede. Zdá sa preto, že klasifikovať toto dielo ako futurologické, alebo sciensfiction, miesto ako skvelé satirické dielo je mylné. Ale je to naozaj tak?
Prekrásny nový svet je miesto bez lásky, ba dokonca zlovestné, pochmúrne miesto. Šťastie v novom svete pochádza z konzumácie masových výrobkov, pestovaním športu, promiskuity a najmä z perfektnej drogy - somy, vyvolávajúcej pocit šťastia. V románe sa rodia ľudia v laboratóriach, naplánovaní podľa "potreby spoločnosti" (alfa, beta, gama, delta a epsilon - hierarchické kasty od veľmi inteligentných až po epsilon - robotov. Každý má všetko čo potrebuje a každý je šťastný. Soma ich robí umele šťastnými. Zdá sa, akoby sa tento zlovestný nový svet začal uskutočňovať. Existujú banky speriem, umelé oplodňovanie, rôzne drogy, pokusy s terapeutickým klonovaním. Vzdelanie nie je prístupné každému, spoločnosť predsa potebuje? okrem álf a biet aj gamy delty a epsilony. Médiá chŕlia denne brutálne násilie, mnohé filmy sú akoby ich scenáre písali predrogované mozgy, všetko je dovolené s falošným odvolávaním sa na "demokraciu". Športové podujatia (fotbal, hokej...) sú presne cielené, ako v románe - pohyb más, obchod. Sme už v prekrásne novom svete?

Zdroje:
  1. A. Huxley
  2. General Huxley Links
  3. Brány vnímania - The doors of perception
  4. Krátky životopis
Knihu môžete kúpiť na adrese: www.artforum.sk

Valid HTML 4.01 Transitional
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Výuka latinčiny
©  Klára Mrázová