"Knižnica funkcií"

Príklady:
1. Konštantná funkcia
f(x)=b
f(x)= 3
fu1x (3K)
fu2 (2K)

2. Lineárna funkcia
f(x)=mx + b
f(x=4x + 2
fu3 (3K)
fu4 (1K)
3.Kvadratická funkcia
f(x)=x2
fu5 (3K)
fu6 (2K)
4.Kubická funkcia
f(x)=x3
fu7 (4K)
fu8 (3K)

5.Funkcia absolútnej hodnoty
f(x)=|x|
fu9 (3K)
fu10 (3K)
6.Reciproká funkcia
f(x)=1/x
fu12 (4K)
fu13 (3K)
7.Inverzná funkcia
f-1

fu15 (2K)

Inverznú funkciu dostaneme ak zameníme
X a Y teda X'=Y a Y'=X
fu11 (5K)
fu14 (2K)


Kontakty

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 TransitionalDomov

©  Klára Mrázová