fin0 (8K)

Príklad 1

Pri akej úrokovej miere vzrastie uložený vklad za 11 rokov o 25% ?

fin1 (4K)
Najprv si vypočítame 25% napr. z 1000 Sk. Na obrázku vidíme v bunke E v druhom riadku, že za 11 rokov by sme mali mať v banke 1250,00 Sk. Do bunky F1 teda zadáme vzorec =RATE(11;0;-E1;E2) (vidíte ho v bunke F2. Dostávame výsledok: uložený vklad za 11 rokov vzrastie o 25 % pri úrokovej miere 2,0493%
Zo základného vzorca pre zložené úrokovanie je možné odvodiť výpočet ostatných veličín. Zopakujme si anglické názvy finančných funkcií v Exceli:

fin7 (38K)

fv = pv (1 + rate)nper

(1)

pv = fv / (1 + rate)nper

(2)

nper = (ln fv / ln pv)/ln (1 + rate)

(3)

rate = e(lnfv - ln pv)/nper - 1

(4)


Podľa vzorcov (1), (2), (3), (4) by sme mohli vypočítať jednotlivé veličiny, ale samozrejme, v EXCELI stačí zadať finančné funkcie, uvedené v stĺpci D. Ako vidíte zo vzorcov, za platbu, PMT (nesporíme dalej!) zadáme 0.

Príklady

fin8 (27K)

Kontakty

Valid HTML 4.01 Transitional
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


©  Klára Mrázová