Automatický a rozšírený filter.

Časť tabuľky, ktorú chceme archivovať, triediť, vyhľadávať z nej údaje podľa určitých kritérií, môžeme organizovať ako databázu. Databázy (zoznamy) sú určené pre manipuláciu s veľkým objemom dát, najmä pre:
Databáza je súhrn informácií o objektoch, ktoré majú rovnaké typy vlastností a pozostáva z jednotlivých záznamov. Záznam je popis vlastností jedného objektu. V Exceli predstavuje jeden záznam jeden riadok. Záznam je rozčlenený na jednotlivé položky. Každá položka popisuje jednu vlastnosť objektu. Položky v Exceli sú v jednotlivých bunkách. Záznamy - riadky sú usporiadané do súvislej oblasti definovanej ako databáza ("zoznam"). Prvý riadok databázy obsahuje názvy položiek.

Automatický filter


Rfi1 (13K)
Na obrázku 1 máme časť databázy pracovníkov banky, ktorí nastúpili v roku 2006. Microsoft Excel ponúka niekoľko spôsobov analýzy údajov v zozname. Príkazmi automatický filter a rozšírený filter môžeme zoznam filtrovať tak, aby sa zobrazili iba riadky vyhovujúce špecifickým kritériám. Najprv si vyskúšame automatický filter. Majme napr. úlohu - vylistovať všetkých pracovníkov z pobočky Bratislava. Použijeme automatický filter - klikneme na druhý riadok tabuľky (obr. 2) a potom zvolíme z hlavného menu - údaje - filter - automatický filter (obr. 3).
Rfi3 (1K)
Potom klikneme na čierny trojuholníček (obr. 4) a zvolíme položku Bratislava. Vylistujú sa všetky záznamy pracovníkov z pobočky Bratislava (obr. 5).
Rfi5 (6K)
Rfi4 (2K)
Rfi2 (4K)

Filtrovanie zoznamu pomocou rozšírených kritérií

Hárok musí obsahovať aspoň tri prázdne riadky nad zoznamom, ktoré sa dajú použiť ako rozsah kritérií. Zoznam musí mať menovky stĺpcov (obr.6).

Rfi6 (7K)
Zo zoznamu zvolíme tie menovky stĺpcov, podľa ktorých chceme filtrovať. Tieto skopírujeme (obr. 7).

Rfi8 (9K)

Pokračujeme klik na údaje - filter - rozšírený filter. Napokon sa nám vylistujú žiadané údaje (Obr.9).
Rfi7 (8K)
Rfi9 (3K)
Zdroje:
  1. Excel - filtre (angl.)
  2. Excel (angl)
  3. Rozšírený filter (angl)


Kontakty  Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová