Prevod tabuľky EXCELU do WORDU

Úloha

prvd1 (112K)
prvd2 (3K)

V tabuľke Excelu máme zoznam mien v jednom stĺpci (priezvisko, meno). Pozri obr.1.

Ako prevedieme zoznam mien do WORDU tak, aby mená, boli oddelené čiarkou a boli zobrazené za sebou v riadkoch? Pokiaľ máme mien viac, je výhodnejšie použiť makrá. Ak máme mien len niekoľko desiatok (i keď samozrejme môžeme mať aj tisícky mien - iba výsledok získame pomalšie), postup je nasledovný:

Klikneme na značku tabuľky - ako to vidíme na obr. 2, tým ju vyberieme. Potom klikneme na hlavné menu - tabuľka - konvertovať -tabuľku na text. Text ale máme stále ešte v stĺpci a nie v riadku. Preto dáme príkaz hľadať - nahradiť, ako to zobrazuje obr. 3. Zadáme nájsť značku odseku (^p) cez príkaz špeciálne a nahradíme tento znak čiarkou.

prvd3 (4K)
Ak máme veľa mien (niekoľko sto alebo tisíc) je výhodmejšie použiť makro. Makro Konvertuj() okopírujte a prilepte v Exceli do editoru makier. Makro Nahrad() okopírujte a prilepte vo Worde do editoru makier. Potom, ak máte mená v 1. stĺpci tabuľky Excelu, spusťte makro Konvertuj, otvorí sa Word a vo Worde spusťte makro Nahrad. Po ukočení makra sa zobrazí obrázok 4. Na obrázku 4 klikneme na nie a vo WORDE budeme mať usporiadané mená za sebou v riadkoch, oddelené čiarkou - pozrite obr. 5.
Public Sub Konvertuj()
Dim ret As String
Dim MyAppID, ReturnValue
MyAppID = Shell("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\winword.exe", 1)
' tu vy si zadáte cestu (path) k Vašej aplikácii WINWORD
m = 39 'zmeňte podľa toho koľko máte mien
For i = 2 To m
ret = Cells(i, 1) ' prvý stĺpec (cells(i,1) ... i...riadok, 1 stĺpec
ret = ret + "," ' pridáte oddeľovač - čiarku (môžete zmeniť napr. na bodkočiarku)
Cells(i, 2) = ret ' druhý stĺpec - tu sú teraz tie mená a za každý menom je čiarka
Next i
Range(Cells(2, 2), Cells(m, 2)).Select
Selection.Copy ' otvorí sa WORD
End Sub
Sub Nahrad()
selection.Paste
selection.MoveUp Unit:=wdLine, Count:=1
selection.Tables(1).Select
  ActiveWindow.ActivePane.VerticalPercentScrolled = 0
  selection.Rows.ConvertToText Separator:=wdSeparateByDefaultListSeparator, _
    NestedTables:=True
  selection.Find.ClearFormatting
  selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With selection.Find
    .Text = "^p"
    .Replacement.Text = ""
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindAsk
  End With
  selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
End Sub
prvd4 (8K)

prvd5 (4K)
KontaktyStránka je v súlade s aktuálnymi normami.

Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová