János Bolyai

memorial (28K)
Patrí medzi originálne rozmýšľajúcich matematikov. Jeho otec, Bolyai Farkas (Wolfgang) študoval na göttingenskej univerzite, kde sa zoznámil s Gaussom. Po návrate z univerzity sa stal profesorom katolíckeho kollégia v Sedmohradsku v meste Tirgu Mures (za Rakúska - Uhorska sa menovalo Marosvásárhely).
Jeho syn Ján sa stal vojenským inžinierom. Svojim dielom ďaleko predčil dobu. Bez jeho geometrie, bez "nového, iného sveta" by bolo nepredstaviteľné fungovanie mnohých moderných výdobytkov vedy - spomeňme napríklad len rakety a družíce. Ján po skončení gymnázia, keď mal 15 rokov, pokračoval v štúdiach vo Viedni na Vojenskej Akadémii, ktorú absolvoval s vynikajúcim výsledkom a keď mal dvadsaťjeden rokov, dostáva hodnosť podporučíka, a po troch rokoch kapitána. Vo vojenskom útvare bol predovšetkým známy ako výborný matematik, ale hral virtuózne aj na husle a bol skvelým šermiarom. Je jedným z tvorcov neeuklidovskej geometrie. Teóriu neeuklidovskej geometrie, vypracovali nezávisle na sebe Bolyai, Gauss a Lobačevskij na začiatku 19. storočia. V novembri r.1823 napísal Ján Bolyai svojmu otcovi, Wolfgangovi, že "vytvoril nový, iný svet z ničoho". Myslel tým neeuklidovský priestor.

Túto pamätnú dosku odhalili v Olomouci v r. 2004. Ján Bolyai tu slúžil v r. 1832-1833 ako kapitán.
Medzi rokmi 1820 až 1823 pripravil rozpravu o kompletnom systéme neeuklidovskej geometrie a prvá zmienka o tejto práci bola uverejnená v roku 1832 ako Appendix v knihe jeho otca Farkaša. Samotný Appendix mal len 24 strán. Po Bolyaiovom penzionovaní z armády v r. 1833, bol Bolyai veľmi činným matematikom. Zanechal po sebe asi 20 000 strán matematického textu. Tie sa teraz nachádzajú v Bolyai-Telekiho knižnici v Tirgu-Mures.
Socha Bolyaiovcov, otca a syna v Tirgu Mures.
bolyMaros (12K)

Zdroje:
  1. library.thinkquest.org
  2. www.levif.net
  3. images.google.skVýuka latinčiny

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.Valid HTML 4.01 Transitional

©  Klára Mrázová