Eric Temple Bell

Bell1 (1K)

Matematik a popularizátor matematiky Eric Temple Bell sa narodil 7.2.1883 v Peterhead-e, neďaleko Aberdeenu, Škótsko. V roku 1884 sa Bellova rodina odsťahovala zo Škótska do Kalifornie v USA. Usadili sa v mestečku San José (v súčasnosti desiate najväčšie mesto v USA). Po smrti otca v r. 1896 sa Bell so svojou matkou a starším bratom vrátil do Británie. Od r. 1898 Bell navštevoval v Bedford-e Bedfordsku modernú školu, kde bolo vyučovanie matematiky na vysokej úrovni čo bolo základom celoživotného Bellovho záujmu o matematiku.

Stanf1 (4K)

V r. 1902 sa Bell vrátil do USA. Zapísal sa na Stanfordskú univerzitu a po dvoch rokoch získal titul B.S. (Bachelor of Sciences). V r. 1908 po roku štúdia na univerzite vo Washingtone získal titul M.Sc. (Master of Sciences) a doktorát získal na Kolumbijskej univerzite v r. 1912. V týchto rokoch sa oženil a aby zabezpečil rodinu, vystriedal rôzne práce. Pracoval na ranči, potom ako zememerač a učiteľ. Po získaní doktorátu dostal miesto na Washingtonskej univerzite, kde vyučoval matematiku až do roku 1926. V tomto roku bol menovaný profesorom na Kalifornskej univerzite. V r. 1931-1933 bol prezidentom Americkej matematickej spoločnosti. Táto spoločnosť mu udelila v r. 1924 Bôcherovu cenu.

ColumUn (6K)

Publikoval okolo 250 vedeckých prác a niekoľko učebníc matematiky. Známy je svojimi populárnymi knihami, napr. Men of Mathematics (Matematici 1937) a Mathematics, Queen and Servant of Science (Matematika, kráľovná a slúžka vedy, 1951). Jeho knihy mali veľký vplyv na mnohých študentov, z ktorých sa stali význační matematici, napr. John Nash alebo Sir Andrew John Wiles. Z Bell-ových populárnych diel o matematike je treba spomenúť knihu Fermatova posledná veta (1961). Pod pseudonymom John Taine napísal mnohé vedeckofantastické knihy, spomeniem aspom The Time Stream (Tok času, 1946).

bell6 (2K)
bell3 (2K)
bell4 (2K)
bell5 (2K)
bell2 (3K)
bell7 (1K)

Zdroje:

Životopis (anglicky)


Wikipedia


Scienceworld (anglicky)


Výuka latinčiny

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

Klára Mrázová