Archimedes zo Syrakúz (287-212 pr. Kr.)

Archimedes zo Syrakúz je považovaný za jedného z najväčších matematikov, spolu s Newtonom a Gaussom. Jeho najvýznamnejšie príspevky boli v oblasti geometrie. Archimedes bol aj významný vynálezca.
Narodil sa v Grécku, na ostrove Sicília v Syrakúzach roku 287 pr. Kr. a zomrel roku 212 pr. Kr..(Syrakúzy boly v dobe Archimédovho narodenía gréckou koloniou na Sicílii). Zabil ho rímsky vojak, armády, ktorej velil Marcus Claudius Marcellus, potom, keď sa na neho Archimedes oboril so známým výrokom: "Nolli tangere circulos meos" (Neruš moje kruhy!), ktoré mal nakreslené v piesku.
Archimedes bol vojenským poradcom kráľa Hierona a dobre pripravil Syrakúzy na akýkoľvek útok. Dokázal zostrojiť množstvo zbraní na obranu Syrakúz. Toto obliehanie je popísané viacerými autormi ako Polybius, Titus Livius Patavinus (59 BC – AD 17) — známy aj ako Livy, Plutarchos (45 - 125 A.D.) a Cassius Dio (AD 150 – 235).
Archimedes bol synom astronóma Feidiasa. Študoval v Egypte, v Euklidovskej škole v Alexandrii (pravdepodobne po Euklidovej smrti). Alexandria bola vtedy "intelektuálnym centrom" sveta. Po skončení štúdií v Alexandrii, vrátil sa do Syrakúz a zostal v Syrakúzach do konca života. Nie je známe, či sa oženil alebo mal deti.
Výsledky, ktoré Archimedes dosiahol sú naozaj grandiózne, keď uvážime, že v tej dobe neexistovala zavedená matematická symbolika. Jeho dôkazy sú pozoruhodné nielen pre ich brilantnosť ale pre neporovnateľnú jasnosť.
Archimedes, jeden z najväčších vynálezcov, matematikov a fyzikov starovekého sveta a všetkých čias vôbec má významný podiel na vývoji prírodných vied. Pomohol vyriešiť mnoho problémov od zavlažovania cez nachádzanie fyzikálnych a matematických princípov a rovníc po obranu Syrakúz pred Rímanmi.
V matematike poznal Archimedes vzorec pre súčet nekonečnej geometrické rady. Zistil, že guľa a okolo nej opísaný válec a kužel s rovnakou základňou a výškou ako má válec, majú objemy v pomere 2:3:1. Prvý určil plochu elipsy. Vypočítal objem rotačného paraboloidu, elipsoidu a hyperboloidu a vykonal to spôsobom, ktorý sa dnes používa v integrálnom počte.
V geometrii zaviedol pôvodne negeometericé pojmy, jako ťažisko, ťažnica. Vo fyzike formuloval zákony, týkajúcich sa telies ponorených do kvapaliny (Archimédov zákon). Je právom považovaný za najväčšieho matematika staroveku. Svoj najznámejší objav, vztlak, objavil, keď Hieron II, syrakúzsky tyran chcel zistiť, či jeho koruna je naozaj vyrobená z rýdzeho zlata. Požiadal preto Archimeda, aby to zistil, ale bez toho, aby korunu akokoľvek poškodil.
Archimedes niekoľko dní premýšľal, až raz keď vošiel do vane, ktorá bola plná vody až po okraj, si všimol, ako voda preteká cez okraj. Archimedes spoznal, že množstvo vody, ktorá pretiekla cez okraj, zodpovedá objemu jeho tela. Archimedes vyskočil z vane a nahý bežal po ulici a kričal „Heuréka“ (už to mám). Archimedes zistil, že koruna bola vyrobena prevážne z obyčajného kovu. To bohužiaľ stálo zlatníka život. V matematike dokázal, že pomer obvodu kruhu a jeho priemeru je taký istý ako pomer obsahu kruhu a polomeru na druhú. Dnes tento pomer sa nazýva π. Dokázal tiež, že pomer povrchu a objemu gule je taký istý ako pomer povrchu a objemu valca opíseneho tejto guli.

Archimedov palimpsest

Palimpsest objavil roku 1906 dánský badatel Johan Ludvig Heiberg v knižnici Metochion v Istanbule. Archimedov palimpsest je rukopis napísaný formou kodexu. Jedná sa o kópiu Archimedovej práce, ktorá bola vyhotovená v 10. storočí anonymným pisárom. Palimpsest je vlastne oškrabaný pergamen. V 12. storočí boli pergamenove listy Archimedovej práce vyškrabané a prepísané. Vyškrabanie textu nebolo úplné a pomocou moderných technológii je Archimedová práca zase čitateľná.
Archimedes, niekedy pred rokom 212 pr.Kr. v Syrakúzach spísal v gréckom jazyku niektoré svoje najdôležitejšie pojednania na niekoľkých papyrusových svitkoch. Archimedové práce sa nám zachovaly v troch kodexoch, A, B a C (Archimedov palimpsest). Sú v ňom dielá:
 1. Rovnováha plôch
 2. Kvadratúra paraboly
 3. O guli a o válci
 4. O meraní kruhu
 5. O Špirálach
 6. O plávajúcich telesách
 7. Pojednanie o konoidoch a sféroidoch
 8. Počítanie piesku
 9. O metóde
 10. Stomachion
SmrtArchi (31K)
AAr1 (4K)
AAr2 (7K)
AAr3 (5K)
ArchZem (8K)
ArchSroub (6K)
zrkadl (9K)
Oblieh (9K)
Apalku (7K)
Plutarchos (6K)
Titus_Livius (8K)
polybius3 (9K)
Apo (8K)
Zdroje:
 1. Obliehanie Syrakúz (angl.)
 2. Hiero II. (angl.)
 3. Objaviteľ Archimedovho palimpsestu (angl.)
 4. Krátky životopis (angl.)
 5. Archimedes (česky)
 6. Archimedeov palimpsest (angl.)
 7. Obliehanie Syrakúz (angl.)
 8. Syrakúzsky kráľ Hieron II. (angl.)
 9. Hieron II (angl.)
 10. Palimpsest (angl.)
 11. Archimedes
 12. Archimedov odkaz (česky)
 13. Encyklopédia fyziky (česky)


Výuka latinčiny

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

©  Klára Mrázová