Učíme sa nepravidelné slovesá (angličtina)ang1 (7K)
ang2 (4K)
ang3 (2K)

Tabuľka v Exceli sa dá využiť aj na učenie sa angličtiny. Konkrétne predkladám tabuľku, v ktorej si pomocou combo boxu môžeme vylistovať anglické nepravidelné sloveso a vpravo, v stĺpci F dostávame:

  1. slovenský preklad
  2. infinitiv / neurčitok
  3. preterite (past tense) / minulý čas
  4. past participle / minulé príčastie

Ako budete postupovať?

ang6 (8K)
Najdôležitejšie však je zadať tieto hodnoty:
ang7 (1K)
Slovesa! označuje list (hárok) na ktorom máme zoznam (databázu) nepravidelných slovies, preklad, minulý čas a minulé príčastie (obr. 5). Odkaz na celú databázu zadáme do rubriky ListFillRange, čiže zapíšeme názov listu, za ním musí byť výkričník a potom odkaz na oblasť buniek v krorých je tá databáza : $A$3:$A$213 všimnite si, že treba zadať absolútne adresy ($). Ešte zadáme LinkedCell - zviazaná, spojená bunka. V tejto bunke sa zobrazí zvolené sloveso z rozbalovacieho poľa. No a napokon, ako vidíme z obr.2, do bunky F2, F4 a F6 zadáme vyhľadávaciu funkciu vlookup.
ang8 (7K)

V databáze (obr. 5) v stĺpci A sú anlické slovká zapísané pomocou hypertextu. Kliknutím na zvolené slovo dosaneme sa na web stránku OneLook Dictionary Search

Môžete si stiahnúť súbor:   NepravidelnéSlovesá.zip  veľkosť:33 kB

Príklady boli vypracované v Excel 2000 pod OS Windows XP

Zdroje:

OneLook Dictionary Search


e-Slovníky.cz = profi on-line slovníky

Výuka latinčiny
Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.Valid HTML 4.01 Transitional

Domov

Klára Mrázová