Domov
Domov
Indické Himaláje

Valley of flowers - Údolie kvetov

Alexandrou David Nèel bol inšpirovaný film Údolie kvetov (Valley of flowers - režisér Pan Nalin), natočený r. 2006. Je to fascinujúci film z Himaláji, nezabudnuteľný príbeh o láske, vášni, smrti a reinkarnácii. Film sa natáčal v Indických Himalájách, v Tokyu a v Nemecku (Köln). Film je syntézou východneho majestátného, filozofického pohľadu na svet a západnej estetiky. Popri romantike a dobrodružstve dostávame aj pohľad na budhizmus a fantastickú zmes šamanizmu a legiend.

Tento most by bol pre Alexandru pohodlným prechodom cez rieku. V knihe Zakázanou zemí takto píše o prechode cez jednu rieku (mala vtedy už 56 rokov!):
"...Jak jsme se ale k řece přiblížili, zahlédli jsme nad ní (nejprve jen zcela nezřetelně) uzounkou linku, která stále rostla. Po chvíli už nemohlo být pochyb: před sebou jsme měli silné lano, připevněné k břehům na způsob mostu. Přejezd řeky v úvazu na skobě pro mne nebyl žádnou žhavou novinkou. Okamžik odjezdu jsem tedy očekávala bez vzrušení, přestože se na takovém zapomenutém místě dalo o "pevnosti" mostu úspěšně pochybovat.... Systém zdejších přívozů se příliš nelišil od těch, které jsem znala z Mekongu. Snad jen, že lano tu bylo z kožených pásků, stočených do jednoho silnějšího provazu, zatím co lana jinde bývala slaměná.
Most v Zanskare

"Obrovská váha lan způsobuje, že se nad prostředkem řeky prohýbají k hladině. Na dno takto utvořené kapsy se pasažér dostane snadno a rychle, avšak dostat se z ní ven už tak lehké nebývá. Sami, bez pomoci si na tyto provazové mostky troufají pouze statní muži. Vyšplhat se na druhou stranu pouze silou paží totiž vyžaduje nevšednou tělesnou zdatnost. Obyčejné smrtelníky, stejně jako zavazadla, či zvířata, přes řeku na provaze přetahují profesionální převozníci. … Když na mne přišla řada, uvázali mě na skobu, o níž jsem právě mluvila, spolu s jednou mladou dívkou. Tvrdá herda do zad nás rychlostí světla vyslala doprostřed lana. Tady jsme se zastavily a vysoko nad hladinou jsme se bezmocně klátily jako dvě ubohé loutky. Muži na druhém břehu se dali do práce a začali nás trhavě přitahovat za šnůru, uvázanou k naší skobě. Pokaždé, když statní junáci zatáhli, roztančili jsme se v rozpustilé a pramálo příjemné polce. To trvalo několik minut, postupovali jsme dopředu. Najednou jsem však ucítila silné trhnutí a zaslechla, jak něco pláclo do vody. S ohromující rychlostí jsme sklouzli zpět dolů doprostřed lana….Zůstali jsme viset nad vodou, která divoce řvala nějakých padesát, šedesát metrů pod námi…"

Hlavní predstavitelia filmu

Hlavní predstavitelia filmu:

Ushna, prekrásna francúzsko-čínská herečka (Mylène Jampanoï)

Hlavní predstavitelia filmu
Hlavní predstavitelia filmu
Jalan (Milind Soman)

Valid HTML 4.01 Transitional

Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.


Výuka latinčiny©  Klára Mrázová