Uvod (17K)
Excel Excel, matematika a VBA Vedci, cestovatelia, rôzné Vedci, cestovatelia, rôzné
Základné vzorce Kalendáre Ada Byron Lovelace-programátorka Tajomstvo Archimeda
Večný kalendár Kráľ matematikov Wilhelm Leibnitz John Wallis
Databázové funkcie a overovanie Ikona s makrom Veľký boj Matematik, filozof Tales
Funkcie a ich grafy Kondiciogram Prorok? Sláva Euklidovi
Štatistika v Exceli 1 Spočítať z viacerých hárkov Koniec civilizácie? Mayská civilizácia
Analýza údajov a štatistika Zdravá výživa Cesta Parížanky do Lhasy Pierre Simon Laplace
Rovnice a matice Menu v Exceli Valley of Flowers Staroveký Rím-cesty
Kontingenčné tabuľky Ovládacie prvky v Exceli Genialita a utrpenie Doprava v rímskej ríši
Mail merge a Excel Prestupné roky Zázračné dieťa Provincie starovekého Ríma
Ako na derivácie Oddeliť slová v bunke Filip Lenard Provincie starovekého Ríma2
Nebojme sa integrálov Overenie, zamknutie buniek Pozrite si TVNOE Provincie starovekého Ríma3
Ako si urobíte vlastný help Jubileá V pavučine sietí Provincie starovekého Ríma4
Štatistika v Exceli 2 Binomické rozdelenie - príklady(1) Eukleidovo okno Provincie starovekého Ríma5
Štatistika v Exceli 3 Finančná matematika 1 Fermatov princíp Rímska ríša reálie
Dva rady údajov v jednom grafe Dátum a čas do stavového riadku Veľká Fermatova veta Sčítanie ľudu
Binomicé rozdelenie - príklady(2) Nové ceny Monsieur Le Blanc Einstein menej známy
Binomicé rozdelenie - príklady(3) Palindromické čísla Záhada rozriešená Marcus Aurelius
Poissonove rozdelenie Lorenzove krivky Legendy o Wolfskehlovej cene Staroveký Rím, pošta
Hypergeometrické rozdelenie Funkcia Indirect Popularizátor matematiky Výchova v starovekom Ríme
Tabuľka Excelu do Wordu Piatok 13-ho Luciferov efekt Nemocnice v starovekom Ríme
Filtre Finančné funkcie Genius Gödel Výroba v starovekom Ríme
Riešiteľ - solver Angličtina - slovník Maximilian Hell - 1. časť Staroveký Rím, oblečenie
Overenie dát - data validation Combo boxy Maximilian Hell - 2. časť Rímske lode
Kartézske súradnice Kontrola údajov - validation Rímsky klub Rodina v starovekom Ríme
Miera rastu populácie Tri makrá O prvočíslach Cisárovné
Logické a iné funkcie Vyhľadávacie funkcie a dane Zeta funkcie Flamarion
Výpočet čistej mzdy Knižnica funkcií Erastotenes a polomer Zeme
Minimum funkcie Solver - maximalizácia zisku Antická matematika v Indii
Solver - dopravný problém Solver - výrobné náklady Matematika v Mezopotámii
Solver - optimalizačný problém Maximálny zisk Antická matematika v Egypte
Ovládače Spin Button Pravdepodobnosť Matematika v starovekej Číne
Funkcie a funkcie v Exceli Polia vo VBA Matematika v starovekom Grécku
Faktorizácia v Exceli Textové funkcie v Exceli Záhada štádií
Sférický trojuholník Výpočet vzdialeností - VBA Záhada štádií (pokr.1)
Funkcie OR a AND Štatistické funkcie Záhada štádií (pokr.2)
Postupnosti Hľadanie riešenia Záhada štádií (koniec)
Podmienené formátovanie1 Podmienené formátovanie2 William Seally Gosset
Derivácie - základy Štatistika - základy Blaise Pascal
Štatistika-početnosti Štatistika-normálne rozdelenie Christian Huygens
Štatistika-príklady 1 Pravdepodobnosť 1 Gilles Personne de Roberval
Štatistika, testovanie hypotéz Analýza kvalitatívnych údajov Marin Mersenne
Kvalitatívne údaje Taylorov rozvoj Karl Pearson
Kĺzavé priemery Intervaly spoľahlivosti pre priemer Francis Galton
Intervaly spoľahlivosti pre rozptyl Intervaly spoľahlivosti - príklady Sir Fisher
Testovanie hypotéz Mediánový test Spearman1
Kvalitatívne dáta Regresia a korelácia Spearman2
Viacnásobná regresia Viacnásobná regresia2 Archimedes

Pozreli:


Stránka je v súlade s aktuálnymi normami.
Valid HTML 4.01 Transitional